»  Aktuality

AK Poncza | Šrámek společně s prof. Eliášem a doc. Hendrychovou-Zuklínovou v multifunkčním centru Plynojemu před jeho oficiálním otevřením.

Dne 24. 4. 2012 probíhal v Ostravě v prostorách hotelu Park Inn první den dvoudenní konference na téma "Proměny dědického práva, společné jmění manželů" z cyklui konferencí týkajících se rekodifikace občanského zákoníku. AK Poncza I Šrámek je servisním partnerem pořadatele konferencí společnosti Court of Industry, s.r.o., Ostrava a Mgr. Magdalena Poncza, partnerka AK Poncza I Šrámek, je také členkou odborného poradního orgánu Court of Industry, s.r.o., Rady právního sympozia.

Společně s přednášejícími a spoluautory nového občanského zákoníku, prof. JUDr. Karlem Eliášem, Dr. (Ústav státu a práva Akademie věd ČR Praha, člen Legislativní rady vlády, Of counsel PRK Partners, hlavní autor návrhu občanského zákoníku) a doc. JUDr. Michaelou Hendrychovou-Zuklínovou, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, členka rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti, hlavní autorka druhé části (rodinné právo) návrhu občanského zákoníku), si Mgr. Magdalena Poncza a Mgr. Jana Eliášová z AK Poncza I Šrámek prohlédli impozantní a evropsky ojedinělou stavbu nového multifunkčního centra „Plynojem“ v Dolní oblasti Ostrava – Vítkovice. Ohromení z počinu ing. Jan Světlíka, majitele Vítkovice Machinery Group a ing. arch. Josefa Pleskota, autora přestavby, neskrýval ani prof. Eliáš. Prohlídku vnitřních prostor sálu pro 1509 diváků obohatilo setkání právě autorem projektu přestavby bývalého zásobníku plynu na multifunkční scénu, ing. arch. Josefem Pleskotem. A tak jsme mohli přihlížet krátkému rozhovoru velikána architektury a špiček české právní vědy v nezvykle působivých prostorách týden před jejich otevřením pro veřejnost.

Plynojem také přivítá v září 2012 konferenci pořádanou Court of Industry, s.r.o., na téma „Občanský zákoník a horní právo“, jako první zde pořádanou konferenci a tak přejme jak organizátorům, tak Plynojemu hodně úspěchů a dlouhý život!

 

 
Mgr. Poncza, prof. JUDr. Eliáš, doc. JUDr. Hendrychová-Zuklínová, Mgr. Eliášová při prohlídce vnitřních prostor Plynojemu – sálu pro 1509 diváků Mgr. Poncza, prof. JUDr. Eliáš, doc. JUDr. Hendrychová-Zuklínová

 

 

Rozhovor velikána české architektury ing. arch. Josefa Pleskota se špičkami české právní vědy prof. JUDr. Karlem Eliášem, Dr. a doc. JUDr. Michaelou Hendrychovou-Zuklínovou o Plynojemu v Plynojemu