»  Akce

Akce

Na druhé pololetí roku 2013 pro Vás připravujeme odborné semináře a konference:

  • Účetnictví firem pro právníky ve světle novelizace korporátního práva
  • Účetní a daňová kriminalita se zaměřením na daňové úniky, karuselové a řetízkové obchody
  • Katastr nemovitostí ve světle novelizace občanského zákoníku
  • Církevní restituce
  • Novelizace horního práva a dopady na těžbu v severních Čechách a na Ostravsku
  • Vybrané aspekty úpravy smluvních vztahů dle nové úpravy korporátního práva
  • Kriminalita na čerpacích stanicích PHM a jak jí čelit
  • Právní úprava využívání alternativních zdrojů energie

O místě a termínu konání akcí Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich www stránek,
portálu www.pravni-sympozium.cz a také prostřednictvím newsletteru.

Těšíme se na Vás!

Tým advokátní kanceláře PONCZA I ŠRÁMEK