»  Aktuality

Aktuality advokátní kanceláře

Advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK se profiluje jako ambiciózní a dynamická kancelář, která svým klientům nabízí služby v oblasti práva v nejvyšší možné kvalitě. Pro poskytování kvalitních právnických služeb vnímáme jako nezbytné neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Dokladem tohoto úsilí je samozřejmě dokonala znalost aktuální právní úpravy a zároveň úspěšné absolvování advokátních zkoušek našich koncipientů.

 

V současné době se náš tým advokátů  rozšířil  o  Mgr. Pavlu Lukšovou, která dne 2.4.2013 úspěšně složila advokátní zkoušky. Mgr. Pavla Lukšová nastoupila do advokátní kanceláře jako advokátní koncipient a specializuje se především na smluvní agendu obchodních společností, vymáhání pohledávek a zastupování ve správním a přestupkovém řízení.

 

Dne 13.12.2013 se slavnostním slibem zapsala do řad advokátů Mgr. Tamara Zuzčáková a završila tak svoji úspěšnou koncipientskou praxi. Mgr. Tamara Zuzčáková působí v advokátní kanceláři PONCZA | ŠRÁMEK především v oblasti práva průmyslového vlastnictví, vymáhání pohledávek a právní agendy.