»  Kariéra  »  Jak napsat životopis

Jak napsat životopis

Strukturovaný životopis je jedním z důležitých faktorů při hledání zaměstnání, proto jsme se ve spolupráci s pracovní a personální agenturou Trenkwalder, a.s.,  rozhodli poskytnout těm méně zkušeným v této oblasti malý návod jak nejlépe zvládnout tento nelehký úkol.

Naše advokátní kancelář, stejně tak jako většina zaměstnavatelů, preferuje tzv. strukturovaný životopis, kde je v heslech či krátkých větách uvedeno vše podstatné. Takto strukturovaný životopis umožní snadnější přehled a členění v souhrnu dalších životopisů, ze kterých si budeme vybírat. Následující řádky přináší možný životopis - vzor, který můžete při oslovení naší kanceláře použít.

 

Základní schéma strukturovaného životopisu:

Osobní a kontaktní údaje:

 • jméno, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon
 • datum narození, občanství, rodinný stav
 • velmi vhodné je přidat do životopisu fotografii

Dosažené vzdělání:

 • název a adresa jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali
 • typ závěrečné zkoušky a kvalifikace, kterou jste získali
 • základní školu není nutné uvádět, předpokládá se, že tento institut absolvovali všichni

Předchozí zaměstnání:

 • chronologicky seřaďte vaše dosavadní pracovní zkušenosti
 • uveďte přesně jméno předchozího zaměstnavatele, vaše pracovní zařazení, funkci a pracovní náplň
 • absolventi bez předchozího zaměstnání mohou vypsat brigády, stáže či praxe dlouhodobějšího charakteru, které během studia absolvovali, a které mají určitou vazbu na výkon budoucího povolání nebo jejich osobnostní rozvoj
 • možný je odkaz na referenční osobu, na kterou se potenciální zaměstnavatel může obrátit pro doplnění dalších informací.

Cizí jazyky:

 • cizí jazyky, úroveň jejich znalosti případně dosaženou zkoušku

Práce na PC:

 • stručná charakteristika stupně počítačové gramotnosti
 • seznam programů, se kterými umíte pracovat a případné dosažené zkoušky či vlastnictví certifikátů

Další znalosti a dovednosti:

 • nebojte se ve svém životopise uvést další schopnosti a dovednosti, které byste mohli využít v novém zaměstnání

Závěr:

 • každý strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem. V případě, že zasíláte strukturovaný životopis elektronickou poštou, podpis formou vloženého naskenovaného obrázku se nepřipojuje, stačí pouze napsané jméno a příjmení.

Pro ukázku Vám nabízíme vzor možného životopisu, který si může stáhnout zde.

 

Průvodní dopis:

Součástí strukturovaného životopisu by měl být i stručný průvodní dopis. V něm uveďte důvody, které vedly k rozhodnutí ucházet se právě o zaměstnání v naší advokátní kanceláři. Zatímco strukturovaný životopis by měl obsahovat jen fakta, průvodní dopis dává větší prostor do určité míry projevit i své osobní názory. Nebojte se pochválit sebe sama, máte-li za co. Závěrem průvodního dopisu odkažte na přiložený strukturovaný životopis, ve kterém se adresát dozví další podrobnosti. Na této stránce najdete pouze tip na strukturovaný životopis, vzor průvodního dopisu sice uvádíme, ale toliko pro inspiraci, protože je velmi obtížné nějaký vzor vytvořit. Každá osobnost je individuální a nelze ji vměstnat do konkrétních kolonek. Průvodní dopis je pro nás důležitý zejména k tomu, abychom si udělali určitý obrázek o Vaší osobě. Na závěr dopisu uveďte své jméno a kontaktní údaje.

Pro ukázku Vám nabízíme vzor možného životopisu, který si může stáhnout zde.

 

Jak zasílat strukturovaný životopis elektronickou poštou:

Naše kancelář preferuje zaslání životopisu elektronickou poštou na email poncza@poncza-sramek.cz.

V předmětu zprávy prosím definujte pracovní pozici, na kterou reagujete nebo o kterou byste měli zájem.

Strukturovaný životopis vyhotovte jako samostatný dokument a přiložte jej ke stručnému emailu s Vašimi kontakty jako přílohu ve formátu doc. nebo pdf.