JUDr. Jiří Babiš, spolupracující právník kanceláře

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - mezioborové studium práva a zahraničního obchodu

Specializace

mezinárodní právo soukromé, především pak mezinárodní obchod

uplatňovaní celních a daňových předpisů na úseku mezinárodního obchodu

poradenství pro zahraniční obchod

výuka mezinárodního obchodu, nepřímých daní i celních předpisů pro regionální hospodářské komory v ČR, dále pro MPO a CZECH TRADE

Jazyky

Ruština

Kontakt

sramek.secretary@poncza-sramek.cz