»  Kariéra

Kariéra

Advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK se vždy profilovala jako kancelář, která spolupracuje se studenty a absolventy, které svým poctivým osobním přístupem školitele připravovala pro budoucí praxi. Důkazem tohoto jsou advokáti, kteří po úspěšném složení advokátních zkoušek zůstali stálými členy týmu a spojili svou advokátní kariéru s naší kanceláří.

V naší kanceláři je každý koncipient či praktikant veden konkrétním advokátem, kterým je mu přidělována práce, která je především v začátcích vždy po zpracování převzata a prodiskutována se školitelem, tak aby měl koncipient možnost důkladně pochopit danou problematiku ve všech souvislostech jednotlivých právních aspektů daného řešení. Samozřejmostí přípravy advokátních koncipientů je účast na školeních pořádaných ČAK, kdy tyto jsou rovněž konzultována se školitelem, tak aby byla v co nejužším souladu se zaměřením kanceláře nebo aktuální řešenou problematikou.

Tým advokátní kanceláře je díky dlouhodobé spolupráci jednotlivých právníků velmi dobře fungujícím organismem, který velmi ochotně přijímá nové kolegy, kterým je vždy připraven pomoci radou či návodem k řešení dané problematiky.

Po náročné práci je vždy třeba věnovat trochu času relaxaci a oddychu, a proto se naše kancelář velmi aktivně účastní různých společenských a především sportovních akcí, které často i sama pořádá.

Na našich webových stránkách a ve výše uvedených řádcích jsme se pokusili sdělit Vám co možná nejvíce o práci naší advokátní kanceláře PONCZA | ŠRÁMEK, a proč právě tato je tou pravou volbou pro Váš další profesní život, budeme velmi rádi, pokud nám zašlete svůj životopis, jako první krok v naší možné budoucí spolupráci. 

 

Pracovní nabídky

Proč právě PONCZA | ŠRÁMEK

Jak napsat životopis

Student

Absolvent

Advokát