»  Oblasti služeb  »  Kontrakty

Kontrakty

·       ANALÝZY – LEGAL OPINION

právní analýza budoucích či již existujících právních vztahů, komplexní právní revize smluv či jiných dokumentů, včetně posouzení souladu smluv a jiných dokumentů s platnou právní úpravou, komplexní posuzování právních nároků ze závazkových vztahů, konkrétní návrhy optimálních a možných řešení

·       VYPRACOVÁNÍ SMLUV

·       VYPRACOVÁNÍ SMLUVNÍCH DOLOŽEK

·       RÁMCOVÉ OBCHODNÍ SMLOUVY

·       LUSTRACE OBCHODNÍCH PARTNERŮ

zjistíme velikost rizika obchodování s Vámi zadaným subjektem, prověříme jeho platební morálku, evidované dluhy,  informace o konkurzu, likvidaci, exekuci či insolvenci společnost

·       SMLOUVY SPECIFICKÝCH OBLASTÍ

úvěrové smlouvy nebankovního sektoru; IT smlouvy; FVE smlouvy; dopravní smlouvy - vypracování smluv, logistika, logistika v zahraniční dopravě, INCOTERMS, pojištění; smlouvy z oblasti pohonných hmot; zahraniční obchod - celní a daňové právo, logistika v zahraničním obchodě, INCOTERMS, pojištění v zahraničním obchodě, rozhodčí řízení

·       ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLUV

·       OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ