»  Oblasti služeb  »  Nemovitosti

Nemovitosti

·       PŘEVODY 

ošetření rizik při převodech, vypracování smluv a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, předkupní práva, posouzení nejvhodnější formy vlastnictví, věcná práva, složení kupní ceny do úschovy

·       BYTOVÁ DRUŽSTVA 

analýza smluv, pořádání členských schůzí, likvidace, změny právní formy, převod členských práv

·       DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 

vypracování od A do Z, právní příprava k minimalizaci rizik budoucího prodeje

·       ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTMI 

zajištění úvěrových smluv, zástavní práva, věcná břemena, zajištění převodem nemovitosti, zajištění převodem členských práv bytového družstva

·       DAŇOVÉ POVINNOSTI Z NEMOVITOSTÍ 

daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, posouzení vhodného způsobu převodu nemovitosti, DPH, daň darovací

·       ŘEŠENÍ SPORŮ

vypracování návrhů řešení sporů souvisejících s nemovitostmi, vypracování smluv a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, zastupování před úřady a orgány státního i nestátního charakteru

·       OVEŘOVÁNÍ PODPISŮ