»  Aktuality  »  Publikace

NEWS - bezplatná daňová složenka od 1.3.2016

Od 1. března 2016 je možné vybrané daně uhradit prostřednictvím bezplatné daňové složenky.

Od 1. března 2016 zavádí Finanční správa možnost hradit vybrané daně tzv. bezplatnou daňovou složenku. Prostřednictvím této složenky budou moci občané uhradit daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z převodu nemovitostí, a to na kterékoliv poště.

Více podrobností k bezplatné daňové složence viz

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/financni-sprava-zavadi-bezplatnou-danovo-24012

nebo

http://www.sagit.cz/info/fz16011