»  Aktuality  »  Publikace

NEWS - co je to faktický pracovní poměr

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 17.3.2016 vymezil podmínky pro vznik tzv. "faktického pracovního poměru"

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 2073/15 konstatoval, že "faktickým pracovním poměrem se rozumí právní vztah, který vzniká tím, že fyzická osoba koná pro zaměstnavatele s jeho vědomím a podle jeho pokynů závislou práci, kritérium „podle pokynů zaměstnavatele“ je však nutno chápat a posuzovat jako znak závislé práce, nikoliv vyžadovat výslovné sdělení jednoznačného pokynu k práci zaměstnanci." S tímto je dále spojena rovněž ochrana zaměstnance dle zákoníku práce v tomto faktickém pracovním poměru.