»  Aktuality  »  Publikace

NEWS - nový zákon o zadávání veřejných zakázek schválen

V dubnu 2016 byl publikován nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zavádí několik zásadních změn do procesu zadávání veřejných zakázek. Tento zákon bude účinný od 1. října 2016.

Ve sbírce zákonů ze dne 29. dubna 2016 byl publikován nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který od 1. října 2016 nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento nový právní předpis má celkem 279 paragrafů a zapracovává mnohé právní předpisy Evropské unie. Důvodem pro tak zásadní změnu byl kromě implementace právních předpisů Evropské unie také fakt, že dle mnohých byl stávající právní předpis již nevyhovující.

Více informací ohledně nového zákona o zadávání veřejných zakázek viz zde:

http://www.mmr.cz/cs/Verejne-investovani/Verejne-zakazky-a-PPP/Casto-kladene-dotazy-Novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-(1)

Plné znění tohoto zákona najdete např. zde:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-zneni-zakona-o-verejnych-zakazkach