»  Aktuality  »  Publikace

NEWS - změna v placení daně z nabytí nemovitých věcí

Legislativním procesem prošel návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Čeká se již jen na podpis Prezidenta ČR. Mezi hlavní změny zavedené touto novelou se řadí sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele a dále zrušení institutu ručení.

 

Více viz:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=639&CT1=0

nebo

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORN9UBHM3PM&tab=detail