»  O nás

O nás

Počátky historie advokátní kanceláře PONCZA | ŠRÁMEK se datují do roku 2000. V roce 2006 se partneři kanceláře, Mgr. Magdalena Poncza a JUDr. Alfréd Šrámek, spojili a společně vytvořili právní firmu pod značkou  PONCZA | ŠRÁMEK

Značka PONCZA | ŠRÁMEK dnes představuje dynamicky se rozvíjející, rychle rostoucí, nezávislou právnickou firmu, orientovanou na potřeby všech typů korporátních klientů v oblasti komplexního právního, daňového poradenství a zastupování v řízeních a před soudy. Působnost advokátní kanceláře se neomezuje pouze na  Českou republiku, ale zasahuje taktéž do Slovenské a Polské republiky.  Při transakcích mimo hranice České republiky spolupracuje PONCZA | ŠRÁMEK s  renomovanými právnickými firmami a také se svými partnerskými kancelářemi v Krakově (Polská republika), Chicago (USA), Curychu (Švýcarsko).

Významným přínosem pro klienta je plná elektronizace všech procesů v celé právnické firmě a elektronická komunikace s ním prostřednictvím www.poncza-sramek.cz  a navazujících internetových aplikací.

Členství v profesních asociacích považuje advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK za významný faktor při vnímání mnohdy specifických potřeb svých klientů. Firma je řádným členem Hospodářské komory Moravskoslezského kraje, členem Česko-polské obchodní komory a dalších profesních asociací.

V rámci programu Corporate Social Responsibility (CSR) podporuje advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK činnost projektu Pro bono aliance, podporuje mladé umělce z Moravskoslezského kraje a také je partnerem Dolní oblasti Vítkovice.

Více než 30 ti členný tým advokátní kanceláře PONCZA | ŠRÁMEK je tvořen advokáty, právníky, poradci a experty, advokátními koncipienty, praktikanty, pracovníky zajišťujícími administrativní chod kanceláře, IS/IT vývoj aplikací a účetní služby. Komplexnost služeb klientovi je zajištěna, a speciální právní služby jsou řešeny, týmem stálých spolupracovníků advokátní kanceláře z řad odborníků na tu kterou oblast potřeby klienta.

Vizí PONCZA | ŠRÁMEK je být flexibilním, odborným partnerem klienta z veřejného i korporátního sektoru v rámci komplexního on-line řešení jeho právních a jiných potřeb a to nejen na území České republiky.

Heslem PONCZA | ŠRÁMEK je „…jsme na Vaší straně“.

Zásady advokátní kanceláře PONCZA | ŠRÁMEK

 • Vždy stojíme na straně klienta
 • Klient využívá všech výhod spolupráce s jednou z předních advokátních kanceláří v České republice
 • Ochrana informací a současně jejich úplné zpřístupnění klientovi je samozřejmostí
 • Garantujeme klientovi odborné partnerství a to ve všech oblastech, jenž souvisí jeho potřebami
 • Jsme plnohodnotně zastupitelní profesionálové
 • Jsme klientovi k dispozici 24 hodin denně a to jak elektronicky, tak osobně vč. potřebného lidského, profesního i administrativního zázemí
 • Klientovi vždy doporučujeme a realizujeme pro něj taková řešení, jež šetří jeho finanční prostředky a čas
 • Vytváříme nové možnosti k on-line „user friendly“ komunikaci s klientem za podpory elektronických médií s vlastním IS/IT vývojovým týmem
 • Týmy našich odborných poradců jsou pro klienta zárukou komplexního řešení jeho potřeb z jednoho místa v reálném čase
 • Hovoříme plynule polsky a anglicky a potřeby klienta řešíme i mimo území České republiky
 • Trvale sledujeme jak legislativní procesy, judikaturu či odbornou literaturu, ale také dění v segmentu zájmů klienta
 • Systematicky analyzujeme dlouhodobé potřeby klienta a na základě analýzy vytváříme pro klienta dlouhodobé koncepty využitelné v oblasti jeho zájmů
 • Nabízíme klientovi vzdělávání v těch oblastech práva, jež se dotýkají jeho potřeb

Vznik a vývoj kanceláře

Náš tým

Spolupracujeme

Mezinárodní spolupráce