»  Aktuality

Občanský zákoník - odborné konference v roce 2012 v Ostravě

V říjnu loňského roku byla v průběhu konference „Právní sympozium 2011“ v Ostravě ustanovena Akademická rada ve složení prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Václav Bednář, Ph.D., Mgr. Magdalena Poncza, JUDr. Eva Cechlová. Jejím úkolem je garance odborné kvality obdobných konferencí pořádaných společností Court of Industry, s.r.o., hlavně ve výběru aktuálních témat a zajištění předních odborníků k přednáškám, seminářům apod.

Akademická rada pod vedením prof. Karla Eliáše a ve spolupráci s Court of Industry připravila pro rok 2012 cyklus konferencí zabývající se aktuálním tématem návrhu nového občanského zákoníku.

 

13.3. - 14.3.      Realitní obchody ve světle nového soukromého práva
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., JUDr. Petr Tégl, Ph.D., JUDr. Lukáš Vymazal

24.4. - 25.4.      Proměny dědického práva, společné jmění manželů
JUDr. Václav Bednář, Ph.D., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.

15.5. - 16.5.      Korporační právo pod prizmatem změn právní úpravy
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

5.9. - 6.9.         Nový občanský zákoník a horní právo

10.10. - 11.10.   Právní sympozium 2012, 2. ročník
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Petr Tégl, Ph.D. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

 

Ve všech případech mají akce celorepublikový charakter a budou se konat v Ostravě. O aktuálním dění informují webové stránky www.pravni-sympozium.cz.