»  Aktuality

„Parťák“ nově otevřeného multifukčního centra „Plynojem“

Partnerka AK Poncza|Šrámek, Mgr. Magdalena Poncza, podepsala smlouvu o partnerství se zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblasti Vítkovice. AK Poncza|Šrámek se tak stala „Parťákem“ Dolní oblasti Vítkovice. Pro Partnery a Parťáky a další zvané hosty byl dne 8. 5. 2012 připraven koncert Jarka Nohavici s Janáčkovou filharmonií Ostrava právě v nově otevřeném multifunkčním centru „Plynojem“.

Zrekonstruované prostory původního zásobníku plynu, do nějž byla vestavena stavba čítající sály pro 400 a 1500 osob, foyaer, restaurace a další, se tak návštěvníkům otevřely k prohlídce poprvé u příležitosti Dne otevřených dveří dne 1. 5. 2012 a nyní k „zátěžové“ zkoušce všech funkcionalit objektu vč. zvuku, pohybu osob, občerstvení a třeba i kapacity toalet. Vše proběhlo na vysoce profesionální úrovni a na posluchače tak působily vjemy nejen sluchové, ale i vizuální u průhledu prosklenou stěnou plynojemu na Místeckou ulici a věže nedávno taktéž otevřených Vysokých pecí a v neposlední řadě i vjemy chuťové, neboť byl připraven i raut.

Písně Jarka Nohavici v aranžmá a za doprovodu Janáčkovy filharmonie vytvořily z plynojemu opravdovou katedrálu. V průběhu bezchybného večera ing. Jan Světlík, majitel Vítkovic Machinery Group a hlavní strůjce této impozantní stavby a obecně pak celého komplexu Dolní oblasti Vítkovice, překřtil Plynojem na Gong. Po skončení koncertu ve foyaer pak mnozí mohli hovořit i s ing. arch. Josefem Pleskotem, autorem projektu přestavby, ale i s dalšími zajímavými hosty z celé republiky – s houslovým virtuózem Václavem Hudečkem, režisérem Janem Hřebejkem či s předsedou dozorčí rady ČEZ, a.s., JUDr. Martinem Romanem. Symbolický úder ing. Jana Světlíka na gong tak odstartoval novou éru Plynojemu a i novou éru nazírání na nejcennější dědictví Ostravy, kterým bezesporu její industriální památky jsou.