Partnerské portály


Celostátní věstník - portál pro zveřejňování povinných údajů

Web: www.celostatni-vestnik.cz


Právní sympozium – portál pro odborné vzdělávací akce

Nejen pro své klienty advokátní kancelář PONCZA l ŠRÁMEK pravidelně připravuje nejrůznější odborné a vzdělávací akce. Konference, semináře a školení realizuje prostřednictvím své partnerské firmy Court of Industry, s.r.o., Ostrava, která je známa mj. pořádáním prestižních právních konferencí pod značkou „Právní sympozium Ostrava“. Témata akcí reagují na aktuální dění a tak advokátní kancelář PONCZA l ŠRÁMEK a Court of Industry např. již v roce 2011 uspořádali jednu z prvních konferencí na téma Rekodifikace občanského zákoníku a to ve spolupráci s autorským týmem vedeným prof. JUDr. Karlem Eliášem. Partnerka advokátní kanceláře PONCZA l ŠRÁMEK Mgr. Magdalena Poncza je také členkou Akademického výboru Právního sympozia vedle spoluautorů nové úpravy občanského zákoníku vedeným prof. JUDr. Karla Eliáše a Doc. JUDr. Bohuslava Havla.
Společným produktem obou partnerů je pak portál www.pravni-sympozium.cz.


Petrol Realty – portál pro petrochemii

Silnou stránkou advokátní kanceláře PONCZA l ŠRÁMEK je detailní znalost problematiky petrochemického průmyslu, zejména pak oblasti obchodování s pohonnými hmotami včetně celních a daňových aspektů. Ve spolupráci se společností Ekoezop servis, s.r.o. a jeho portálem www.petrol-realty.cz poskytuje poradenství podnikatelským subjektům v této specifické oblasti.


Důlní škody – portál pro řešení náhrady důlních škod

Advokátní kancelář PONCZA l ŠRÁMEK je lídrem v oblasti řešení škodných událostí se specializací na oblast důlních škod. Ve spolupráci se společností Cepena a.s. připravila ojedinělý program komplexního řešení problematiky náhrady důlních škod, zejména pro občany dotčené těžbou v lokalitách Orlová a Karviná, včetně řešení zatížení nemovitostí hypotékou, úvěrem, věcným břemenem, exekucí či jinou právní komplikací, přes řešení technických záležitostí spojených s odhady a posudky nemovitostí, vyřizováním formálních náležitostí ve vztahu ke státní správě, až po zajištění nového bydlení vč. nabídky prověřených dodavatelů a zastupování při jednání s nimi. I zde nalezla uplatnění internetová aplikace e-client.cz jenž byla implementována do webových stránek www.dulni-skody.cz v Klientské sekci a která umožňuje advokátní kanceláři komfortně komunikovat se stovkami klientů.