»  Oblasti služeb  »  Pohledávky

Pohledávky

·       SMLOUVY

převody pohledávek, vznik a zánik pohledávek, zastavení pohledávek, prohlášení o započtení pohledávek

·       VYPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ŘEŠENÍ

navržení finančně nejpřijatelnějšího a účinného způsobu vymáhání pohledávek

·       ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU A PRODEJE POHLEDÁVEK

·       ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

·       VYMÁHÁNÍ

urgence o zaplacení splatných pohledávek, zápočty pohledávek, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora, řešení pohledávek v předkonkursním stadiu dlužníka, uplatnění pohledávek v konkursu

·       ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ

·       EVROPSKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ

·       LUSTRACE DLUŽNÍKŮ

lustrace ve veřejně dostupných seznamech, na katastrech, lustrace specializovaným kreditním systémem

·       MEZINÁRODNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK