»  Aktuality

Přednáška o židovském právu v Domě knihy Librex

Ve spolupráci a za podpory AK Poncza|Šrámek, proběhla dne 16.10.2012 přednáška na téma Židovské právo přednesená Mgr. Karlem Hrdličkou, předním českým hebraistou, působícím na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře blízkovýchodních studií. Posluchačům poutavým způsobem přiblížila problematiku židovského náboženského práva, seznámili je se základní literaturou, používanou terminologií, s rámcem zrodu židovského náboženského práva v podobě principů rabínského judaismu ve formě písemné a ústní Tóry či s jeho specifickými rysy. Zmíněna byla i velmi zajímavá tématika odkazu a vlivu židovského náboženského práva na jiné nábožensko-právní systémy, jakož i otázka postavení židovského náboženského práva v současném státním zřízení Izrael.

 

 

Mgr. Karel Hrdlička (nar. 3 října 1980), absolvent Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, obor Kulturní antropologie Předního východu, je přední český hebraista působící jako pedagog na téže univerzitě, Katedře blízkovýchodních studií, se zaměřením na moderní hebrejštinu, hebrejštinu Mišny a rabínskou literaturu. Podílí se mj. na společném česko-izraelského projektu tištěného novohebrejsko-českého a česko-novohebrejského slovníku. Překládá pro Českou televizi titulky k snímkům v hebrejštině a je autorem celé řady odborných článků a publikací. Je organizátorem Letní intenzivní školy arabského jazyka. Dlouhodobě spolupracuje s cestovní kanceláří Avetour, jejíž klienty doprovází zejména na cestách do Izraele, Jordánska a Egypta. Je ženatý a je otcem dvou dětí.