»  Aktuality  »  Publikace

Publikace

Může zaměstnanec vedle svého zaměstnání bez omezení podnikat?

20. 12. 2011

Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Možnost zaměstnanců vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost však není bez omezení, když existuje regule ve prospěch ochrany vlastnického práva zaměstnavatele.

pokračování


Úschovný účet pro advokáty a notáře - komparace bankovních služeb

20. 12. 2011

Svobodná povolání, jako je například notář či advokát, využívají při poskytování svých služeb produkty bankovních ústavů, a to specializovaných bankovních účtů, určených k úschově finančních prostředků svých klientů, třetích subjektů. Úschovný účet je v současné době klienty stále častěji poptáván zejména při převodech nemovitostí za úplatu, které skýtají pro klienty potencionální rizika.

pokračování


Jak v souladu s právem vyřešit požadavek na vícehodinový nebo nepřetržitý provoz nepravidelné intenzity?

20. 12. 2011

Mnoho zaměstnavatelů se potýká se zcela zásadním problémem, jak zabezpečit chod své provozovny po dobu delší než 8 hodin denně, někdy i celých 24 hodin po 7 dnů v týdnu s tím, že zároveň se nejedná o zcela pravidelný a opakující se provoz vyžadující stejné personální obsazení. Typickým příkladem jsou obchodní centra s dlouhou provozní dobou, nepřetržitě otevřené čerpací stanice pohonných hmot apod., kdy je požadavek na množství zaměstnanců a délku směny závislý na denní době, době týdne a dalších sezónních nebo jiných okolnostech.

pokračování


K možnostem obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora, vydanému ve zkráceném stavebním řízení

20. 12. 2011

Ustanovení zkráceného stavebního řízení Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, jež nahradil zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, stanovil pro oprávněné provedení stavby následující procesní postupy, na základě nichž lze provést stavbu: a) ohlášení stavby, b) stavební povolení, c) zkrácené stavební...

pokračování


««  « novější  11-14/14