»  Oblasti služeb  »  Procesní aktivity

Procesní aktivity

·       ZASTUPOVÁNÍ U SOUDU

 zastupování před soudy ve všech věcech obchodně a občanskoprávních, zastupování ve věcech hospodářské kriminality, zastupování při adhezních řízeních, incidenčních sporech, v trestních věcech oblasti hospodářské kriminality

·       ZASTUPOVÁNÍ U ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

celní řízení, přestupková řízení, řízení před finančními úřady

·       ZASTUPOVÁNÍ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

·       ZASTUPOVÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

·       ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

·       OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ