»  Aktuality  »  Publikace

Publikace

Nová povinnost uveřejňovat některé soukromoprávní smlouvy

7. 9. 2016

Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Tento zákon upravuje především zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, dále pak uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a v neposlední řadě registr smluv.

pokračování


NEWS - změna v placení daně z nabytí nemovitých věcí

21. 7. 2016

Legislativním procesem prošel návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Čeká se již jen na podpis Prezidenta ČR. Mezi hlavní změny zavedené touto novelou se řadí sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele...

pokračování


NEWS - nový zákon o zadávání veřejných zakázek schválen

19. 5. 2016

V dubnu 2016 byl publikován nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zavádí několik zásadních změn do procesu zadávání veřejných zakázek. Tento zákon bude účinný od 1. října 2016.

pokračování


Zdanění hazardních her

13. 5. 2016

Právní úpravu hazardních her čekají v blízké budoucnosti zásadní změny, a to v souvislosti s nově navrhovaným zákonem o hazardních hrách. Ale i současná právní úprava, tedy zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) se neustále vyvíjí, např. v oblasti zdanění hazardních her. A právě o tomto tématu pojednává tento článek.

pokračování


NEWS - nové zdanění hazardu

20. 4. 2016

Ministerstvo financí připravilo nové sazby pro zdanění hazardu, které jsou účinné od ledna tohoto roku. K tomu navíc byl předložen do legislativního procesu nový zákon o hazardních hrách, který byl prozatím schválen Poslaneckou sněmovnou a má být účinný od příštího roku.

pokračování


NEWS - co je to faktický pracovní poměr

5. 4. 2016

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 17.3.2016 vymezil podmínky pro vznik tzv. "faktického pracovního poměru"

pokračování


Právo na informace ve stavebním řízení

24. 3. 2016

Stavební řízení je zvláštním správním řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v rámci kterého se rozhoduje o návrhu účastníka tohoto řízení ve věci povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování...

pokračování


NEWS - bezplatná daňová složenka od 1.3.2016

18. 3. 2016

Od 1. března 2016 je možné vybrané daně uhradit prostřednictvím bezplatné daňové složenky.

pokračování


NEWS - rozhodnutí Ústavního soudu o zjevně šikanózním exekučním návrhu

3. 3. 2016

Ústavní soud v prosinci 2015 vyhověl návrhu stěžovatelky, kterým se domáhala zrušení usnesení Okresního soudu v Děčíně, kterým byla nařízena exekuce na její majetek.

pokračování


Veřejné dražby od A po Z – část 1.

2. 3. 2016

Podnikatelům umožňují zákony různé možnosti, jak oslovit své potenciální zákazníky. V současnosti velmi aktuální variantu představují elektronické dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Mnohdy však ani samotní účastníci dražby neznají rozdíly...

pokračování


1-10/14  starší »  »»