»  Aktuality

SEMINÁŘ - Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Datum konání semináře: 25. 11. 2016, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání semináře: GONG Business Center Ostrava, Poděbradova 16, Ostrava

Cíl semináře: Cílem je seznámit účastníky s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání. Formou a obsahovou náplní půjde o praktický výklad zaměřený na každodenní aplikaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek a koncesí, na možnosti využití dosavadní výkladové i aplikační praxe a na odhalení sporných otázek, které zřejmě teprve praxe bude muset vyřešit. Změny zákona budou diskutovány velmi konkrétně a na příkladech.

Účastníci semináře: Seminář je koncipován pro zadavatele veřejných zakázek, ale i pro uchazeče o ně. Je tedy určen nejen zaměstnancům obcí, měst, krajů, ale i zaměstnancům dotovaných organizací a v neposlední řadě i manažerům podnikatelských subjektů.

Cena semináře: 2.490 Kč bez DPH

Přihlášku na seminář najdete na adrese: www.pravni-web.cz

Přednášející:

 • doc. JUDr. Ing. RADEK JURČÍK, Ph. D.
 • ing. VLADISLAV VARMUŽA, Ph. D.

Program
 

Časový harmonogram semináře:

8.30 9.00    prezence účastníků
9.00 10.30   přednáška doc. JUDr. Ing. RADEK JURČÍK, Ph. D. (1. část)
10.30 10.45   přestávka s občerstvením
10.45 12.15   přednáška doc. JUDr. Ing. RADEK JURČÍK, Ph. D. (2. část)
12.15 12.30   přestávka s občerstvením
12.30 14.00   přednáška doc. JUDr. Ing. RADEK JURČÍK, Ph. D. (3. část + diskuse)
14.00 14.40   přednáška Ing. VLADISLAV VARMUŽA, Ph.D. (4. část + diskuze)


Obsah semináře:

Blok 1, 2, 3: Zákon č. 134/2016 Sb.

 • Předpokládaný vývoj a účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Základní principy a zásady, zásada přiměřenosti
 • Důraz na menší formálnost při podávání nabídek a postupu zadavatelů v zadávacích řízeních
 • Odlišnosti při zadávání podle nového a současného zákona z pohledu dodavatelů a zadavatelů veřejných zakázek
 • Pojetí veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty a dělení veřejných zakázek
 • Nové instituty – zjednodušení průkazu kvalifikace pro dodavatele a její rozšíření
 • Posuzování nabídek a řešení jejich nejasností
 • Nové trendy v oblasti hodnocení, hodnotících kritérií a mimořádně nízké nabídkové ceny
 • Elektronické zadávání veřejných zakázek
 • Další instituty (dohody ve veřejném zájmu, nepodstatné změny smlouvy, apod.)
 • Komise a povinnost jejich ustanovení
 • Prováděcí předpisy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek – limity, profil zadavatele, elektronické zadávání, nastavení obchodních a technických podmínek z pohledu přiměřenosti
 • Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

Blok 4: Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC)

 • Základní pojmy – Mimořádně nízká nabídková cena (MNNC)
 • Úvod – cena z pohledu stavebního ekonoma, druhy cen a jejich výklad
 • MNNC v Zákoně 134/2016 Sb., právní kvalifikace
 • Určení MNNC v procesu Výběrového řízení, vyloučení nabídky obsahující MNNC
 • Referenční listy, problematika vystavení, druhy dle Zákona

Kontakty

www.pravni-web.cz (přihláška na seminář)

Seminář pořádá:
Advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK

+420 724 362 842
poncza.secretary@poncza-sramek.cz

Místo konání semináře:
GONG Business Center Ostrava
Poděbradova 16, Ostrava

Parkoviště pro účastníky na téže adrese