Směnky a jiné cenné papíry

·       SMĚNKY A BLANKOSMĚNKY

vypracování bezvadné směnky, právní posouzení směnky, směnečné prohlášení k blankosměnce; poradenství ve věcech směnečných, převody směnek, směnečný platební rozkaz, vymáhání směnečných pohledávek

·       AKCIE

emise akcií a dluhopisů, převody akcií - převody listinných i registrovaných akcií na jméno i na majitele, optimální nastavení struktury společníků (akcionářů) za účelem efektivního fungování společnosti; vymáhání práv z porušení smluv o převodech obchodních podílů a akcií, smlouvy o smlouvách budoucích o převodech obchodních podílů či akcií

řešení sporů mezi akcionáři - řešení komplikovaných situací ve vztazích mezi akcionáři a členy statutárních orgánů; zřizování zástavních práv k akciím, úschovy akcií