»  Oblasti služeb  »  Úschovy

Úschovy

·       ÚSCHOVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

převody nemovitostí, zajištění smluv smluv

·       ÚSCHOVA LISTIN

úschovy smluvních dokumentů, písemných protokolů, jiných listin

·       ÚSCHOVA CENNÝCH PAPÍRŮ

akcie, dluhopisy, směnky, šeky a jiné cenné papíry