»  Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Moravskoslezský kraj 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje www.msunion.cz
Hospodářská komora Moravskoslezského kraje v Ostravě www.khkmsk.cz
Agentura pro regionální rozvoj arr.cz
Moravskoslezský kraj www.kr-moravskoslezsky.cz
Statutární město Ostrava www.ostrava.cz
3D model MSK verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz
Veřejná správa 
Portál veřejné správy České republiky portal.gov.cz
Adresář úřadů veřejné správy ČR www.statnisprava.cz
Vláda České republiky www.vlada.cz
Ústřední orgány ČR www.ministerstva.cz
Informační systém o dražbách a ostatních nabídkách www.centralniadresa.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.uohs.cz
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz
Města a obce mesta.obce.cz
Administrativní registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz/ares/
Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz
Spolupráce s Polskou republikou 
Polský institut v Praze www.polskyinstitut.cz
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky www.msz.gov.pl
Klub polského kapitálu v České republice www.polskykapital.cz
Generální konzulát Polské republiky v Ostravě ostrawa.msz.gov.pl/cs 
Česko-polská obchodní komora www.opolsku.cz
Justice 
Server českého soudnictví portal.justice.cz
Ústavní soud České republiky www.usoud.cz
Nejvyšší soud České republiky www.nsoud.cz
Nejvyšší správní soud www.nssoud.cz
Vrchní soud v Praze portal.justice.cz
Vrchní soud v Olomouci portal.justice.cz
Nejvyšší státní zastupitelství www.nsz.cz
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky www.soud.cz
Literatura 
Bulletin advokacie www.bulletin-advokacie.cz
E-právo www.epravo.cz
iPrávník www.ipravnik.cz
Právní rádce pravniradce.ihned.cz
Juristic server.juristic.cz
Profesní organizace 
Česká advokátní komora www.cak.cz
Notářská komora České republiky www.nkcr.cz
Exekutorská komora České republiky www.ekcr.cz
Komora auditorů České republiky www.kacr.cz
Komora daňových poradců České republiky www.kdpcr.cz
Komora patentových zástupců České republiky www.patzastupci.cz
Komora soudních znalců České republiky, o.s. www.kszcr.cz
Komora soudních tlumočníků České republiky, o.s. www.kstcr.cz
Rekodifikace občanského zákoníku 
Právní sympozium www.pravni-sympozium.cz
Nový občanský zákoník obcanskyzakonik.justice.cz
Zákony pro lidi www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40
Nový občanský zákoník www.novy-obcansky-zakonik.cz
Řešení škodných událostí 
Centrum péče o náhradu škod www.cepena.cz
Řešení důlních škod www.dulni-skody.cz
Asociace poškozených www.asociace-poskozenych.cz
Česká asociace pojišťoven www.cap.cz
Petrochemie 
Portál služeb pro petrochemii www.petrol-realty.cz
Petrol magazín www.petrol.cz
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu www.cappo.cz
Portál Společenství čerpacích stanic ČR www.scs.cz
Portál České asociace LPG www.calpg.cz
Portál Asociace NGV www.nvga.cz