»  Oblasti služeb  »  Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

·       PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

způsob a postup zadávacího řízení, zpracování stanovisek

·       PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO ÚČASTNÍKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

kontrola zpracování přihlášky, posouzení splnění podmínek, zpracování námitek proti vyřazení, zastupování účastníků veřejných zakázek, návrh na nařízení předběžného opatření Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, rozklad proti rozhodnutí ÚOHS