»  Aktuality

Výstava světoznámého skláře Jána Zoričáka v ostravské galerii Ma-Ma

Partnerka advokátní kanceláře PONCZA I ŠRÁMEK, Mgr. Magdalena Poncza, se zúčastnila dne 6. 2. 2014 slavnostní vernisáže děl světoznámého skláře p. Jána Zoričáka v ostravské galerii Ma-Ma.

Vyjma umělce samotného promluvili na vernisáži pan Zbyňek Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice či ing. Aleš Samiec, majitel galerie Ma-Ma. Vernisáž byla doplněna písněmi Edith Piaf v podání Hany Fialové a francouzským degustačním menu v restauraci Ma-Ma.


Mgr. Magdalena Poncza v diskuzi s Jánem Zoričákem.

Ján Zoričák ( 1944 ve Ždiaru ) je jedním z nejuznávanějších autorů současné světové sklářské tvorby. Studoval na sklářských uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě (1959-1963) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1963-1969 , doc. Plátek , prof . Libenský ) . Ještě jako student zvítězil se svým návrhem na skleněnou kolekci pro světovou výstavu EXPO v Montrealu v roce 1967 . Slovenská umělec, působící od roku 1970 ve Francii si svou tvorbou vysloužil mezinárodní uznání a zařadil se mezi vedoucí osobnosti hnutí tzv. . prizmatické plastiky , které se stalo ve světě pojmem . Patří k průkopníkům sklářské tvorby ve Francii a podílel se na založení mezinárodního sklářského střediska v Aix - en- Provence . Zoričákův mimořádný přínos pro oblast umění ocenila francouzská vláda v roce 1987 titulem Rytíř řádu umění a literatury . Je také nositelem mnoha dalších prestižních ocenění .

Ve své tvorbě uplatňuje inovační technologické postupy a optické vlastnosti materiálu ovlivňuje čočkovou výbrus, zvlněním zda zešikmením stěn elementárních geometrických forem, použitím barvy, matování a dalších výtvarných postupů, které umocňují konečný výtvarný výraz plastiky. Originálním uměleckým ztvárněním se zařadil mezi průkopníky a propagátory nového přístupu ke sklu jako samostatnému výtvarnému médiu. Celoživotním leitmotivem jeho díla je vesmír - nekonečné univerzum a prostor netušených možností.

Výstava Jana Zoričák v ostravské galerii Ma-Ma nabízí vzácnou příležitost vidět autorova díla.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/262056-mama-gallery-priblizuje-alchymii-sklare-yana-zoritchaka/


Výstavní síň byla zaplněna do posledního místa.


Ján Zoričák,
Jean-Pierre Asvazadourian a ing. Aleš Samiec.


Jean-Pierre Asvazadourian a Ján Zoričák před skleněnou plastikou.


Zbyňek Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice
, ing. Aleš Samiec, majitel galerie Ma-Ma a Hana Fialová.