Mezinárodní obchod a doprava

·       CELNÍ A DAŇOVÉ PRÁVO 

cla, poplatky, daně, celní hodnota zboží, celní režimy, zajištění celního dluhu

·       METINÁRODNÍ DOPRAVA

mezinárodní silniční kamionová doprava, nákladní železniční doprava, námořní doprava, letecká nákladní přeprava, problematika transferů

·       INCOTERMS 

sjednání dodacích doložek INCOTERMS, přepravní smlouva, pojištění, celní odbavení, kontrola zboží

·       ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

zpracování či analýza rozhodčí doložky, výběr rozhodčí instituce nebo rozhodce, zastupování v rozhodčím řízení, mezinárodní vykonatelnost rozhodčích nálezů

·       POJIŠTĚNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ 

pojištění přepravy, pojištění odpovědnosti, pojištění vývozních úvěrových rizik, pojištění dokumentárního inkasa