»  Aktuality  »  Publikace

Zdanění hazardních her

Právní úpravu hazardních her čekají v blízké budoucnosti zásadní změny, a to v souvislosti s nově navrhovaným zákonem o hazardních hrách. Ale i současná právní úprava, tedy zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) se neustále vyvíjí, např. v oblasti zdanění hazardních her. A právě o tomto tématu pojednává tento článek.

Platí obecné pravidlo, že provozování loterií a jiných podobných her je zakázáno, s výjimkou případů upravených v loterijním zákoně, který vymezuje rámec pro zákonem povolené podnikání v této oblasti. Za loterii nebo jinou podobnou hru se považuje hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře a prohře pak rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách. Hra přitom může být prováděná pomocí mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.

Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují zejména:

-          Peněžité nebo věcné loterie (do slosování se zahrnou všechny vydané losy, i ty neprodané);

-          Tomboly (do slosování se zahrnou pouze prodané losy);

-          Číselné loterie (výhra je násobkem počtu vydaných losů a prodejní ceny);

-          Okamžité loterie (setřením po uhrazení vkladu zjistí účastník hry případnou výhru nebo prohru);

-          Sázkové hry (výhra je podmíněna uhodnutím sportovních výsledků, pořadí ve sportovních soutěžích, závodech atd., podíl výhry je předem stanoven);

-          Sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení;

-          Sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše výherní jistiny;

-          Kursové sázky;

-          Sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech);

-          Loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu

-          Dostihové sázky;

-          Sázkové hry prostřednictvím interaktivních videoloterijních terminálů;

-          Turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet;

-          Lokální loterijní systém.

Výnosy z těchto loterií a jiných podobných her, podléhají zdanění, resp. povinnosti úhrady odvodu. Marně bychom hledali podrobnosti k tomuto ve zvláštním daňovém zákoně. Pravidla pro výpočet výše odvodu z loterií a jiných podobných her jsou součástí loterijního zákona, konkrétně části šesté. Předmětem odvodu z loterií a jiných podobných her je provozování loterie nebo jiné podobné hry.

Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher. Zvláštním způsobem se vypočítává dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, a to tak, že se jedná o součet poměrné části (částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher) a pevné části (součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených přístrojů zařízení povolen).

Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí 23 % pro dílčí základ odvodu z loterií, z kursových sázek, ze sázkových her v kasinu, z karetních turnajových a hotovostních sázkových her, z ostatních loterií a jiných podobných her. V případě poměrné části dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení činí sazba odvodu 28 %, u pevné části dílčího základu tohoto odvodu se jedná o částku 80 Kč. Celkový odvod z loterií a jiných podobných her se následně vypočte jako součet dílčích odvodů.

Stejně jako v případě jiných daní, i v případě odvodu z loterií a jiných podobných her je možné aplikovat korekční prvky, konkrétně v tomto případě slevu na dílčím odvodu. O slevu na dílčím odvodu lze snížit dílčí odvod z loterií a dílčí odvod z kursových sázek, a to do výše hodnoty peněžních darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období (kalendářní rok) Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu. Odvodové přiznání se podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odvodového období a je třeba pamatovat rovněž na hrazení čtvrtletních záloh na odvod, které se spravují jako daň podle daňového řádu.

Správu odvodu z loterií a jiných podobných her vykonávají finanční úřady a výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her je částečně příjmem rozpočtu obcí a částečně příjmem státního rozpočtu. V současné době probíhá v Parlamentu České republiky projednávání a schvalování návrhu nového zákona o daních z hazardních her, který přinese několik zásadních změn ve zdanění hazardních her. Jelikož je osud této nové právní úpravy prozatím nejistý, budeme o uvedených změnách informovat, jakmile se tato právní úprava stane součástí platného právního řádu v ČR.