»  Dziedziny usług

Dziedziny usług

Biuro adwokackie PONCZA | ŠRÁMEK oferuje swoim klientom, a więc osobom fizycznym i spółkom handlowym, kompleksowy wachlarz usług obejmujących ochronę ich interesu we wszystkich planowych i nagłych sytuacjach życiowych i handlowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół prawny biura adwokackiego PONCZA | ŠRÁMEK jest gotowy rozwiązywać Twoje poszczególne zadania i stworzyć długookresowy system współpracy, i to przede wszystkim w niżej podanych dziedzinach usług prawnych.

 

Spółki  

Kontrakty  

Wierzytelności  

Nieruchomości  

Weksle i inne papiery wartościowe  

Handel i transport międzynarodowy  

Zamówienia publiczne  

Znaki ochronne  

Depozyty  

Działania procesowe  


E-mail


RSS


Facebook

© 2019 PONCZA | ŠRÁMEK