»  Kariera  »  Jak napisać życiorys

Jak napisać życiorys

Życiorys jest jednym z ważnych czynników przy poszukiwaniu zatrudnienia, dlatego we współpracy z agencją pracy i personalną Trenkwalder, a.s., postanowiliśmy tym mniej doświadczonym w tej dziedzinie udostępnić małą instrukcję, jak najlepiej opanować to niełatwe zadanie.

Nasze biuro adwokackie, podobnie jak większość pracodawców, preferuje tzw. CV, gdzie w hasłach czy krótkich zdaniach jest podane wszystko istotne. W ten sposób zestawiony życiorys umożliwi łatwiejszą orientację i uporządkowanie w sumie innych życiorysów, z których będziemy wybierali. Poniższy tekst przynosi wzór życiorysu, który można użyć przy kontakcie z naszym biurem.

Podstawowy schemat CV:

Dane osobowe i teleadresowe:

 • nazwisko, adres (stałe i czasowe miejsce zamieszkania), telefon
 • data urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny
 • Warto do życiorysu dodać także fotografię

 

Osiągnięte wykształcenie:

 • nazwa i adres poszczególnych szkół i placówek oświatowych włącznie przedziału czasowego, kiedy uczęszczałeś do szkoły
 • typ egzaminu końcowego i zdobyte kwalifikacje
 • szkoły podstawowej nie trzeba podawać, zakłada się, że tę placówkę ukończyli wszyscy

 

Poprzednie posady:

 • chronologicznie ułóż Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe
 • podaj dokładne nazwisko poprzedniego pracodawcy, Twoje zaszeregowanie zawodowe, stanowisko i zakres obowiązków i odpowiedzialności
 • absolwenci bez poprzedniego zatrudnienia mogą wypisać prace czasowe, staże czy praktyki o charakterze bardziej długotrwałym, które odbyli w trakcie studiów i które posiadają określony związek z wykonywaniem przyszłego zawodu lub ich rozwój osobowościowy
 • można zmieścić powołanie się na osobę referencyjną, do której potencjalny pracodawcy może się zwrócić o uzupełnienie dalszych informacji.

 

Języki obce:

 • języki obce, poziom ich znajomości względnie zdany egzamin

 

Praca na komputerze:

 • krótka charakterystyka stopnia opanowania komputera
 • spis programów, z którymi umiesz pracować i ewentualne zdane egzaminy czy posiadane certyfikaty

 

Inne znajomości i umiejętności:

 • nie bój się w swoim życiorysie podać kolejne zdolności i umiejętności, które mógłbyś wykorzystać w nowym zatrudnieniu

 

Zakończenie:

 • każdy CV powinien być zakończony datą sporządzenia i własnoręcznym podpisem. W sytuacji, kiedy CV przesyłasz pocztą elektroniczną, podpisu w formie włożonego zeskanowanego obrazka nie załącza się, wystarczy tylko wypisane imię i nazwisko.

 

Pismo przewodnie:

Częścią składową CV powinno być także krótkie pismo przewodnie. W nim podaje się powody prowadzące do decyzji ubiegania się o zatrudnienie właśnie w naszym biurze adwokackim. O ile CV powinien zawierać tylko fakty, o tyle pismo przewodnie daje większe pole do wyrażenia w określonym stopniu także swoich poglądów. Nie bój się pochwalić samego siebie, o ile masz za co. Na zakończenie pisma przewodniego powołaj się na załączony CV, z którego adresat dowie się o kolejnych szczegółach. Na tej stronie znajdziesz tylko propozycję CV, wzór pisma przewodniego wprawdzie podajemy, ale tylko dla inspiracji, ponieważ bardzo trudno stworzyć jakiś wzór. Każda osobowość jest indywidualna i nie można jej zmieścić w konkretnych rubrykach. Pismo przewodnie jest dla nas ważne, aby wyrobić sobie określony obraz o Twojej osobie. Na zakończenie pisma podaj swoje nazwisko i dane teleadresowe.

 

Jak przesyłać CV pocztą elektroniczną:

Nasze biuro preferuje przesyłanie życiorysu pocztą elektroniczną pod adresem poncza@poncza-sramek.cz.

W rubryce „Przedmiot wiadomości“ określ, proszę, stanowisko służbowe, na które reagujesz lub którym byłbyś zainteresowany.

Cv sporządź jako samodzielny dokument i załącz go do krótkiego e-mailu z Twoimi kontaktami jako załącznik w formacie doc. lub pdf.


E-mail


RSS


Facebook

© 2019 PONCZA | ŠRÁMEK