»  Oblasti služeb  »  Ochranné známky

Ochranné známky

·       NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 

registrace ochranné známky - firma, logo, název výrobku apod.; rešerše před podáním přihlášky ochranné známky; vypracování smluv souvisejících s ochrannými známkami -  smlouvy o převodech práv, licenční smlouvy

·       MEZINÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 

registrace ochranné známky - firma, logo, název výrobku apod.; rešerše před podáním přihlášky ochranné známky; vypracování smluv souvisejících s ochrannými známkami - smlouvy o převodech práv, licenční smlouvy           

·       OCHRANNÉ ZNÁMKY EU

registrace ochranné známky - firma, logo, název výrobku apod.; rešerše před podáním přihlášky ochranné známky; vypracování smluv souvisejících s ochrannými známkami - smlouvy o převodech práv, licenční smlouvy