Obhajoba v trestních řízeních

Naše advokátní kancelář nabízí kvalitní právní zastoupení v trestních řízeních pro klienty ze všech oblastí. Snažíme se naše služby poskytovat s maximální odborností a důrazem na ochranu práv a zájmů klienta.

V oblasti obhajoby v trestních řízeních nabízíme následující služby:

  • Zastupování klientů v rámci trestního řízení včetně odvolacích řízení a řízení před Nejvyšším soudem ČR
  • Obhajoba v rámci trestního stíhání včetně trestných činů proti majetku, zdraví, svobodě, sexuálnímu chování, proti veřejnému zájmu a trestných činů proti státu
  • Konzultace v oblasti trestního práva a ochrany práv obviněného
  • Vyhodnocení trestního případu a příprava obhajoby
  • Asistence při výsleších a dalších úkonech v rámci trestního řízení
  • Zastupování obviněného v rámci trestního řízení i mimo něj, včetně komunikace s úřady a soudy
  • Vyhledání a zajištění důkazů, odborných posudků a dalších potřebných materiálů pro obhajobu klienta
  • Asistence při vyjednávání o dohodách o vině a trestu a v řízení o náhradě škody
  • Poskytování právních rad v oblasti trestního práva a trestního řízení pro klienty a jejich rodinné příslušníky
  • Zastupování klientů v oblasti vymáhání náhrad škod v trestním řízení, včetně přípravy návrhu na náhradu škody a zastupování klientů v řízení o náhradě škody.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty

Mgr. Tomáš Gurecký


Člen kanceláře
: 2023
Zapsán v ČAK:
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:

gurecky@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Michal Koziel Ph.D.


Člen kanceláře
: od 2015
Zapsán v ČAK: 2019
Jazyky: Polský jazyk, Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2009

koziel@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

JUDr. Jiří Jarolím


Člen kanceláře
: od 2017
Zapsán v ČAK: od 2021
Jazyky: Anglický jazyk, Francouzský jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2021

jarolim@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Jan Bartko


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: od 2016
Jazyky: Anglický jazyk, Španělský jazyk – pasivně

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2016

bartko@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: od 2020
Jazyky: Anglický jazyk, Německý jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2014 – titul JUDr. (v roce 2017) a následně Ph.D. (v roce 2019)

brazina@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

JUDr. Jan Šuster


Člen kanceláře
: od 2017
Zapsán v ČAK: od 2018
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
PANEUROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, rok ukončení 2016

suster@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Jaromír Polach


Člen kanceláře
: od 2016
Zapsán v ČAK: od 2016
Jazyky: Anglický jazyk, Německý jazyk

Absolvent: Právnická fakulta Univerzita Karlova, rok ukončení 2016.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě – obor podniková ekonomika – akademický titul Bc. – rok 2014

polach@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Pavla Lukšová


Člen kanceláře
: od 2009
Zapsána v ČAK: od 2009
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2009

luksova@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Jiří Zítko


Člen kanceláře
: od 2005
Zapsán v ČAK: od 2006
Jazyky: Anglický jazyk, Polský jazyk – pasivně

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Palackého, rok ukončení 2006

zitko@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

JUDr. Alfréd Šrámek


Zapsán v ČAK:
od 2006
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2001

sramek@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049