Obhajoba v trestních řízeních

Naše advokátní kancelář nabízí kvalitní právní zastoupení v trestních řízeních pro klienty ze všech oblastí. Snažíme se naše služby poskytovat s maximální odborností a důrazem na ochranu práv a zájmů klienta.

V oblasti obhajoby v trestních řízeních nabízíme následující služby:

  • Zastupování klientů v rámci trestního řízení včetně odvolacích řízení a řízení před Nejvyšším soudem ČR
  • Obhajoba v rámci trestního stíhání včetně trestných činů proti majetku, zdraví, svobodě, sexuálnímu chování, proti veřejnému zájmu a trestných činů proti státu
  • Konzultace v oblasti trestního práva a ochrany práv obviněného
  • Vyhodnocení trestního případu a příprava obhajoby
  • Asistence při výsleších a dalších úkonech v rámci trestního řízení
  • Zastupování obviněného v rámci trestního řízení i mimo něj, včetně komunikace s úřady a soudy
  • Vyhledání a zajištění důkazů, odborných posudků a dalších potřebných materiálů pro obhajobu klienta
  • Asistence při vyjednávání o dohodách o vině a trestu a v řízení o náhradě škody
  • Poskytování právních rad v oblasti trestního práva a trestního řízení pro klienty a jejich rodinné příslušníky
  • Zastupování klientů v oblasti vymáhání náhrad škod v trestním řízení, včetně přípravy návrhu na náhradu škody a zastupování klientů v řízení o náhradě škody.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty