Náhrada škody proti státu

Naše advokátní kancelář je specialistou na oblast náhrady škody proti státu. Nabízíme komplexní právní zastoupení a poradenství klientům, kteří se ocitli v situaci, kdy utrpěli škodu v důsledku nesprávného úředního postupu, nezákonného rozhodnutí nebo nečinnosti správního orgánu.

Naše služby zahrnují:

  • Vyhodnocení podmínek pro řádné uplatnění škody za státem
  • Zastupování v řízení o nárocích klientů z důvodů nesprávného úředního postupu, nezákonného rozhodnutí nebo nečinnosti správního orgánu s důrazem na nezákonná rozhodnutí orgánů finanční a celní správy
  • Zastupování klientů v řízení o náhradě újmy v případě nezákonného trestního stíhání
  • Zastupování klientů v řízení o náhradě újmy v případě průtahů v soudních řízeních.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty