Energetika

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní poradenství v oblasti energetiky, se zaměřením na výstavbu a provozování FVE, právní aspekty elektromobility a vodíkové mobility. Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti a poskytují kvalitní právní poradenství ve všech oblastech energetiky.

Konkrétně poskytujeme následující služby v oblasti energetiky:

  • Komplexní poradenství v oblasti výstavby a provozování FVE (fotovoltaických elektráren) včetně řešení vztahů k pozemkům, poskytovatelem licencí, dodávkami komponentů, připojením do distribuční sítě apod.
  • Poradenství v oblasti výstavby tzv. mikrozdrojů, což jsou malé obnovitelné zdroje energie s výkonem do 30 kW, jako jsou například solární panely na rodinných domech.
  • Právní poradenství spojené s dotačními tituly spojenými s obnovitelnými zdroji.
  • Právní aspekty elektromobility, včetně poradenství při výstavbě a provozování dobíjecích stanic pro elektromobily a vyřizování povolení pro jejich instalaci.
  • Právní aspekty vodíkové mobility, jako jsou například právní otázky při provozování vodíkových stanic a dalších souvisejících zařízení.
  • S našimi právními službami v oblasti energetiky se mohou naši klienti spolehnout na kvalitní a profesionální právní poradenství.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty