Daňové, celní kontroly a daňové sklady 

Naším cílem je poskytnout klientům komplexní služby na jednom místě. Ať už jde o začlenění daňového týmu do struktury advokátní praxe, přítomnost advokátů zaměřených na daňové právo, celní řízení nebo problematiku daňových skladů, našim klientům nabízíme komplexní zastupitelnost a odbornost.

  • Komplexní zastupování klientů ve všech řízeních v rámci správy daní a cel, zejména v rámci daňové kontroly a následných kontrol po propuštění zboží.
  • Komplexní zastupování klientů v řízeních o odvolání a v navazujících soudních řízeních (včetně řízení před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem).
  • Odborné konzultace, příprava právních stanovisek a detailních analýz daňověprávních aspektů činností podnikatelů.
  • Komplexní zastupování klientů v registračních řízeních, řízeních o vydání povolení k provozování daňového skladu, řízeních žádostech o vrácení přeplatků, při žádostech o zjednodušené postupy, řízeních o žádostech o závazné posouzení.
  • Poskytování maximální právní podpory a právních služeb při provozování daňových a celních skladů.
  • Monitorování legislativních změn a jejich důsledků pro klienty.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty