Smlouvy a mezinárodní obchod

Naše advokátní kancelář se specializuje na komplexní právní poradenství a služby týkající se smluvní dokumentace v oblasti obchodních kontraktů a mezinárodního obchodu. S našimi rozsáhlými zkušenostmi v přípravě návrhů smluv, revizí a vyjednávání smluvních podmínek se můžete spolehnout na individuální a profesionální přístup ke každému z klientů. Kromě toho máme také bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodním stykem, který je pro většinu našich klientů každodenní rutinou.

Mezi naše právní služby patří:

  • Příprava a účast na jednáních o smlouvách o dílo včetně velkých investičních celků, souvisejících smluv a převodů práv a povinností ze stavebních nebo jiných povolení.
  • Příprava a účast na jednáních o smlouvách na dodávky zboží včetně smluv týkajících se zahraničního obchodu (INCOTERMS, mezinárodní obchodní zvyklosti a doložky).
  • Příprava a účast na jednáních ohledně opakujících se plnění nebo dlouhodobých rámcových smluv a nastavení procesů opakujících se plnění, systému objednávek a podobně.
  • Příprava individualizovaných inominátních smluv.
  • Převody nebo pachty závodů nebo jejich části včetně souvisejících smluv.
  • Vymáhání pohledávek z obchodního styku a vymáhání ostatních práv ze závazkových vztahů mimosoudní cestou s cílem minimalizace nákladů klienta a časové efektivity.
  • Zpracování specifických smluv z oblasti energetiky (FVE), elektronických komunikací a franšízy.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty