Smlouvy a mezinárodní obchod

Naše advokátní kancelář se specializuje na komplexní právní poradenství a služby týkající se smluvní dokumentace v oblasti obchodních kontraktů a mezinárodního obchodu. S našimi rozsáhlými zkušenostmi v přípravě návrhů smluv, revizí a vyjednávání smluvních podmínek se můžete spolehnout na individuální a profesionální přístup ke každému z klientů. Kromě toho máme také bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodním stykem, který je pro většinu našich klientů každodenní rutinou.

Mezi naše právní služby patří:

  • Příprava a účast na jednáních o smlouvách o dílo včetně velkých investičních celků, souvisejících smluv a převodů práv a povinností ze stavebních nebo jiných povolení.
  • Příprava a účast na jednáních o smlouvách na dodávky zboží včetně smluv týkajících se zahraničního obchodu (INCOTERMS, mezinárodní obchodní zvyklosti a doložky).
  • Příprava a účast na jednáních ohledně opakujících se plnění nebo dlouhodobých rámcových smluv a nastavení procesů opakujících se plnění, systému objednávek a podobně.
  • Příprava individualizovaných inominátních smluv.
  • Převody nebo pachty závodů nebo jejich části včetně souvisejících smluv.
  • Vymáhání pohledávek z obchodního styku a vymáhání ostatních práv ze závazkových vztahů mimosoudní cestou s cílem minimalizace nákladů klienta a časové efektivity.
  • Zpracování specifických smluv z oblasti energetiky (FVE), elektronických komunikací a franšízy.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty

JUDr. Ester Dorňáková


Člen kanceláře
: 2023
Zapsán v ČAK:
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Karlovy Univerzity, rok ukončení 2008

dornakova@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Tomáš Gurecký


Člen kanceláře
: 2023
Zapsán v ČAK:
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:

gurecky@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Linda Třečková


Člen kanceláře
: 2018
Zapsán v ČAK: 2023
Jazyky: Anglický jazyk, Španělský jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2022

treckova@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. David Kološ


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: 2023
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
PANEUROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, rok ukončení 2020

kolos@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Radka Bražinová


Člen kanceláře
: od 2022
Zapsán v ČAK: od 2014
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2014

brazinova@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

JUDr. Jiří Jarolím


Člen kanceláře
: od 2017
Zapsán v ČAK: od 2021
Jazyky: Anglický jazyk, Francouzský jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2021

jarolim@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Michal Hrabčák


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: od 2015
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Palackého, rok ukončení 2015

hrabcak@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Jan Bartko


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: od 2016
Jazyky: Anglický jazyk, Španělský jazyk – pasivně

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2016

bartko@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Pavla Lukšová


Člen kanceláře
: od 2009
Zapsána v ČAK: od 2009
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2009

luksova@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Magdaléna Poncza


Zapsán v ČAK
: od 2000
Jazyky: Polský jazyk, Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Karlova, rok ukončení 1996

poncza@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049