Intrakomunitární právo EU

Právo Evropské unie má v současné době silný vliv na každého, kdo vstupuje do právních vztahů na území Unie, a tento vliv neustále sílí. Právo EU tak prostupuje prakticky všechny oblasti našich životů a podnikání. Naše unikátní znalosti a zkušenosti s právem Evropské unie opakovaně využíváme ve prospěch našich klientů, a to například v těchto oblastech:

  • Ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta na úrovni Evropské unie.
  • Komplexní právní pomoc v případě vystavení evropského zatýkacího rozkazu členským státem, který žádá předání vyžádané osoby k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu.
  • Právní pomoc ve věci uznávání a výkonu rozhodnutí justičních orgánů jiných členských států, zejména zajištění věci, předběžná opatření a výkon uložených sankcí (trestů a ochranných opatření).
  • Právní pomoc při výkonu evropského vyšetřovacího příkazu.
  • Komplexní řešení právní problematiky celní unie a volného pohybu zboží, včetně uplatňování společného celního sazebníku.
  • Právní pomoc při řešení daňových a poplatkových povinností, zejména v oblasti daní nepřímých (zejm. daně z přidané hodnoty a spotřební daně) v prostoru Evropské unie.
  • Uplatňování pohledávek prostřednictvím evropského platebního rozkazu nebo prostřednictvím evropského řízení o drobných nárocích (nárocích do 5 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné měně).
  • Aplikace existující judikatury Soudního dvora Evropské unie ve prospěch klienta v souvislosti s výše uvedenými oblastmi, včetně položení nové předběžné otázky.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty