Fúze & akvizice a korporátní právo

Poskytujeme široké poradenství v oblasti obchodního práva pro domácí i zahraniční klientelu. Našim partnerům asistujeme ve všech záležitostech, od volby právní formy podniku a jeho založení až po komplexní domácí či mezinárodní transakce.

Běžné právní služby naší advokátní kanceláře v této oblasti zahrnují:

  • Poradenství, příprava a účast na jednáních pro akvizice či prodej podílů, účasti nebo celých korporací, závodů nebo jejich částí, včetně plánování a strukturování transakcí.
  • Právní due diligence.
  • Vypracování prohlášení a záruk pro transakce.
  • Projekty přeměn obchodních společností, poradenství ohledně volby druhu přeměny (fúze, splynutí, štěpení, změna právní formy) včetně přípravy smluvní dokumentace.
  • Zakládání všech druhů obchodních korporací, vytváření a správa holdingových struktur.
  • Zpracování dokumentace korporací, zajištění potřebných podnikatelských oprávnění a registrací, tvorba podkladů pro rozhodování orgánů.
  • Restrukturalizace mimo insolvenční řízení.
  • Proces likvidace obchodních korporací.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty