Sportovní právo

Naše advokátní kancelář se specializuje na oblast sportovního práva, a to jak v profesionálním, tak v amatérském sportu. Sportovní právo je specifický obor, který se zaměřuje na vztahy vznikající v souvislosti s organizací sportovních aktivit a zahrnuje řadu právních odvětví vnitrostátního i mezinárodního práva. Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti právní problematiky v této oblasti, zejména však:

  • Smluvní agenda vnitrostátní a s mezinárodním přesahem
  • Komplexní právní služby pro sportovce a sportovní kluby jako příprava dokumentace související s jejich činností – hráčské smlouvy, obchodní licence, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva a další.
  • Přestupy sportovců
  • Řešení sporů v souvislosti s rozhodnutími orgánů sportovních svazů, státní správy, soudů a rozhodčích řízení, či disciplinární řízení.
  • Marketing, sponzoring a reklama.
  • Daňová problematika.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty