Veřejné zakázky ve veřejném sektoru

Poskytujeme komplexní právní a poradenské služby orgánům veřejné správy a jejich partnerům v oblasti veřejných zakázek. Mezi naše klienty patří tuzemští i zahraniční dodavatelé, příjemci a zadavatelé dotací a účastníci správních řízení.

Klienty zastupujeme v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančních úřadů, stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy a rovněž v řízeních před soudy.

Pro zadavatele:

  • Komplexní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek pro veřejné i sektorové zadavatele a pro zadavatele-příjemce dotací.
  • Služby spojené s administrací veřejných zakázek – příprava zadávací dokumentace a zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro účastníky:

  • Poradenství a příprava dokumentů pro účastníky řízení o zadání veřejné zakázky – nabídky, dotazy, námitky a další činnosti v průběhu zadávacího řízení.
  • Zastupování účastníků před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro veřejný sektor:

  • Výkon správních činností v pozici správního orgánu – přestupková agenda.
  • Poradenství v oblasti práva územních samosprávních celků.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty