Právo nemovitostí & stavebnictví 

Naše advokátní kancelář se zabývá kompletními službami a právním poradenstvím v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Snažíme se poskytnout našim klientům individuální a profesionální přístup ke každému z nich, aby se cítili vždy v bezpečí a měli jistotu, že jsou jejich práva a zájmy chráněny.

V rámci našich právních služeb v oblasti nemovitostí nabízíme:

  • Řešení právních vztahů složitých celků nemovitostí jako průmyslové zóny, bývalé výrobní areály, uložiště, skládky, dobývací prostory, obchodní centra apod.,
  • řešení vztahů soustavy spoluvlastnictví, předkupních práv, cizí věci/nemovitosti na nemovitostech klienta, inženýrských sítí, kolejových vleček, památkově chráněných objektů, problematika vydržení.
  • Komplexní due diligence nemovitostí nebo jejich celků pro nabyvatele.
  • Problematika nakládání s nemovitostmi – příprava převodních smluv (koupě, směna, darování, vklad), nájemních smluv a obdobných smluv k nemovitostem (pacht, zemědělský pacht, smlouvy o výstavbě), smluv o služebnosti věcného břemene, o právu stavby, smlouvy o správě majetku (facility management).
  • Komplexní poradenství v oblasti developerských projektů – příprava smluvní dokumentace v procesu výstavby (smlouvy o dílo – výstavbě, o autorském nebo stavebním dozoru, smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního řízení a jiných) a v procesu převodu (smlouvy rezervační, budoucí kupní, kupní smlouvy, úschovy kupní ceny, zástavní smlouvy, hypotéky).
  • Příprava vlastnických struktur majetku.
  • Problematika dělení a scelování nemovitostí.
  • Vedení souvisejících soudních a jiných sporů (vydržení, právo nezbytné cesty, bezdůvodné obohacení).
  • Poradenství a zastupování v řízení před katastrálním úřadem.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty