Právo nemovitostí & stavebnictví 

Naše advokátní kancelář se zabývá kompletními službami a právním poradenstvím v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Snažíme se poskytnout našim klientům individuální a profesionální přístup ke každému z nich, aby se cítili vždy v bezpečí a měli jistotu, že jsou jejich práva a zájmy chráněny.

V rámci našich právních služeb v oblasti nemovitostí nabízíme:

  • Řešení právních vztahů složitých celků nemovitostí jako průmyslové zóny, bývalé výrobní areály, uložiště, skládky, dobývací prostory, obchodní centra apod.,
  • řešení vztahů soustavy spoluvlastnictví, předkupních práv, cizí věci/nemovitosti na nemovitostech klienta, inženýrských sítí, kolejových vleček, památkově chráněných objektů, problematika vydržení.
  • Komplexní due diligence nemovitostí nebo jejich celků pro nabyvatele.
  • Problematika nakládání s nemovitostmi – příprava převodních smluv (koupě, směna, darování, vklad), nájemních smluv a obdobných smluv k nemovitostem (pacht, zemědělský pacht, smlouvy o výstavbě), smluv o služebnosti věcného břemene, o právu stavby, smlouvy o správě majetku (facility management).
  • Komplexní poradenství v oblasti developerských projektů – příprava smluvní dokumentace v procesu výstavby (smlouvy o dílo – výstavbě, o autorském nebo stavebním dozoru, smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního řízení a jiných) a v procesu převodu (smlouvy rezervační, budoucí kupní, kupní smlouvy, úschovy kupní ceny, zástavní smlouvy, hypotéky).
  • Příprava vlastnických struktur majetku.
  • Problematika dělení a scelování nemovitostí.
  • Vedení souvisejících soudních a jiných sporů (vydržení, právo nezbytné cesty, bezdůvodné obohacení).
  • Poradenství a zastupování v řízení před katastrálním úřadem.
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty

JUDr. Ester Dorňáková


Člen kanceláře
: 2023
Zapsán v ČAK:
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Karlovy Univerzity, rok ukončení 2008

dornakova@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Tomáš Gurecký


Člen kanceláře
: 2023
Zapsán v ČAK:
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:

gurecky@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Linda Třečková


Člen kanceláře
: 2018
Zapsán v ČAK: 2023
Jazyky: Anglický jazyk, Španělský jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2022

treckova@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. David Kološ


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: 2023
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
PANEUROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, rok ukončení 2020

kolos@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Radka Bražinová


Člen kanceláře
: od 2022
Zapsán v ČAK: od 2014
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2014

brazinova@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Michal Hrabčák


Člen kanceláře
: od 2020
Zapsán v ČAK: od 2015
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Palackého, rok ukončení 2015

hrabcak@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

JUDr. Jan Šuster


Člen kanceláře
: od 2017
Zapsán v ČAK: od 2018
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
PANEUROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, rok ukončení 2016

suster@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Pavla Lukšová


Člen kanceláře
: od 2009
Zapsána v ČAK: od 2009
Jazyky: Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Masarykova univerzita, rok ukončení 2009

luksova@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049

Mgr. Magdaléna Poncza


Zapsán v ČAK
: od 2000
Jazyky: Polský jazyk, Anglický jazyk

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Karlova, rok ukončení 1996

poncza@poncza-sramek.cz +420 724 566 065 +420 596 111 049

Mgr. Jiří Zítko


Člen kanceláře
: od 2005
Zapsán v ČAK: od 2006
Jazyky: Anglický jazyk, Polský jazyk – pasivně

Absolvent:
Právnická fakulta Univerzita Palackého, rok ukončení 2006

zitko@poncza-sramek.cz +420 604 992 872 +420 596 111 049