Umění

V oblasti obchodů s uměním, včetně mezinárodního, jsme specialisté na přípravu smluvní dokumentace v této specifické a aktuálně prudce stoupající oblasti, kdy umění má unikátní postavení oproti jiným obchodovatelným komoditám z důvodu své jedinečnosti, neopakovatelnosti a vysokého investičního potenciálu.

Jsme odborníky na problematiku obchodování s uměleckými předměty, dovozu a vývozu, omezeními s tím spojenými, ověřováním provenience a autenticity, smluvním zajištění prodeje, zápůjček anebo výstav uměleckých děl. Pracujeme pro významné osobnosti a instituce české umělecké scény.

  • Komplexní poradenství v právní problematice obchodování s uměleckými předměty a s předměty kulturní hodnoty, omezení vývozu, povolení k vývozu,
  • Poradenství při vystavování, obchodování, transportu a pojištění uměleckých předmětů
  • Poradenství v oblasti právní problematiky původu a pravosti uměleckých předmětů
  • Zastupování galerií výtvarného umění (obchodování, skladování uměleckých předmětů)
  • Poradenství pro investory v oblasti investování do umění
  • Zastupování v transakčním procesu s uměleckými předměty
  • Komplexní poradenství v oblasti AML spojené s obchodováním nebo zprostředkováním obchodu s uměleckými předměty
  • Poradenství v oblasti právních aspektů obchodování s uměleckými předměty prostřednictvím prostředků elektronické komunikace
Domluvit schůzku

Klíčové kontakty